תקנון ותנאי שימוש

תנאים כלליים

 1. לחברת MONSTERSEO לא תהיה חבות כלפיך ו/או כלפי צד ג’ כלשהוא, בגין כל נזק מכל סוג, שנגרם מכל סיבה שהיא במערכת האתר, במוצריו, בשירותיו, במידע, בעיצוב, בתכנות, בקוד ובכל אלמנט אחר שיוצר או פותח על ידי חברתנו. כמו כן לא תהיה כל חבות כלפיך או כלפי צד ג כלשהוא הנוגעת לאובדן רווחים, אובדן ימי עסקים, אובדן תוכניות כלשהן וכו’.
 2. אחריות החברה פועלת בהתאם לתקנוני כל חבילה וכל שירות בלבד. אחריות זו בתוקף לפי הסעיפים המפורטים בדף השירותים האינדוודואלי.
 3. לחברתנו הזכות לעשות שימוש בלינקים או בכל חומר, תמונה, סרטון, מידע וכדומה שנכתב, פותח, עוצב או נבנה על ידינו לרבות על פעולה אחרת. אלא אם כן סוכם אחרת בחוזה נפרד וחתום אל מול הלקוח בלבד.
 4. קרדיטים עבור כל הפעולות הנ”ל יוצבו בתחתית כל עמוד מעוצב. אלא אם כן סוכם אחרת בחוזה נפרד וחתום אל מול הלקוח בלבד.
 5. לאחר חתימה על חוזה השירות מאשר הלקוח לחייב את כרטיס האשראי שלו (או הוראת קבע אל מול הבנק), בכל חודש עד לתקופה של שנה, כפי שסוכם בחוזה האינדוודואלי מול הלקוח. פרטי הכרטיס יועברו לממשק הסליקה של החברה או באמצעות שיחה מול נציג.
 6. לאחר החתימה על חוזה השירות ניתן לבטלו מדי חודש הבא ולאחר תשלום מלא של החודש הנוכחי בו ביקש הלקוח את פעולת הביטול. גובה הקנס על כל ביטול עסקה הוא 3 חודשי עבודה (על פי החבילה או השירות הנבחר).
 7. על הלקוח לאשר כל חומר מכל מדיה שהיא המתוקן ומוטמע באתר. כמו כן חשוב מאד: כל זכויות היוצרים בנוגע לחומרים שסופקו על ידי הלקוח באחריות הלקוח בלבד. לרבות חומרים דיגיטאליים, חומרי מידע, כתבות, עמודי תוכן, תמונות וכל חומר אחר מכל מדיה שהיא.
 8. לוחות הזמנים ייקבעו מול הלקוח אך הם ניתנים לשינויים על פי צורכי החברה והפרוייקט. אין לחברת MONSTERSEO כל מחוייבות כספית כלפי חריגה, עיכוב או שינוי בלוח הזמנים, אלא מחוייבות בסיסית בלבד לסיום הפרוייקט.
 9. לחברת MONSTERSEO אין חבות למיקומים ספציפיים של מילות מפתח בדירוגים כלשהם אלא חבות כלפי הטמעתם במערכת וביצוע כל הפעולות אליהם התחייבה החברה בחבילה שנרכשה. לאחר ביצוע כל הפעולות הנ”ל סביר כי דירוג האתר ומילות הביטוי יעלה אך שליטה על דירוג ומיקום אלו נמצאת בידי חברות מנועי החיפוש בלבד, ובראשן GOOGLE.
 10. תנאי תשלום וסעיפים נוספים:
  א. המחירים אינם כוללים מע”מ.
  ב. סה”כ העלות תשולם בכרטיס אשראי על פי החוזה שנחתם מול הלקוח, ועד 12 תשלומים.
  ג. התשלומים יסולקו עם חתימת העסקה על ידי נציג או באמצעות מערכת הסליקה של החברה.
  ד. עיכוב מכל סיבה שהיא הנגרם ע”י הלקוח, לא ימנע את התשלום השוטף בגין השירותים האחרים.
  ה. במקרה של הפסקת העבודה ע”י הלקוח לפני סיומה, יכלול החיוב את מלא התשלום על פי התנאים ודמי הביטול שבסעיף 6 וכפי שמצויין בחוזה האישי שנחתם מול הלקוח.